fbpx
Vælg en side

5 tips til at undgå teknisk duplicate content

Google kan ikke lide kopister. Men selv om du holder din sti ren og udvikler alt dit indhold helt fra bunden, kan Google godt misforstå dit sites tekniske opsætning og alligevel straffe dig for det. For når alt kommer til alt er Google bare et avanceret computerprogram – og den slags har det med at være lidt firkantede.

Ingen kan lide at få krænket deres ophavsret, fordi nogen kopierer deres indhold og genbruger det på en anden webside. Enslydende indhold kan også bruges til forskellige former for Black Hat SEO og af begge grunde, straffer Google dig, hvis du bruger kopieret indhold eller genbruger det samme indhold på flere sider på dit website.

Hvad er duplicate content?

Duplicate content er indhold, som Google anser for at være kopieret fra en anden webside – enten andres eller jeres eget website. Det betyder f.eks., at hvis I har en webshop og har kopieret jeres leverandørs eller en af konkurrenternes produkttekster, så giver Google jeres side en straf for duplicate content. Og så kan I glemme alt om, at komme til at ranke højt med de produkter.

Men Google kan ikke gennemskue, om indholdet er kopieret med forsæt, eller om det blot optræder med flere forskellige webadresser, f.eks. fordi en vare tilhører flere forskellige produktkategorier eller en post på jeres blog ligger under forskellige kategorier.

En side, en webadresse

Som udgangspunkt forventer Google nemlig, at alle indholdssider skal være tilgængelig på en og kun en unik adresse. Har I f.eks. udgivet en blogpost i to forskellige kategorier – f.eks. udgivet den samme post under både Tilbud og Nyheder og indgår kategorierne i opbygningen af bloggens webadresse, vil siden både have en adresse under Tilbud og under Nyheder.

Det tror Google er duplicate content! Skal I undgå straf for det, skal der findes en passende teknisk løsning, så hver side på jeres website kun optræer med én unik webadresse til siden.

Redirect til den ”rigtige” webadresse

På en webserver er der defineret nogle statuskoder for de forskellige websider, der fortæller noget om siden. En af disse gør det muligt, at angive siden nu ligger på en anden adresse. Det er kode 301, der også kaldes for et redirect. Det bruges normalt til at sikre, at eksterne links til en bestemt side bliver ved med at virke, selv om I flytter indholdet af siden til en ny adresse på jeres webside. Det kræver blot, at der oprettes en 301-redirect for den gamle adresse, der peger på den nye.

Sådanne 301-redirects registrerer Google. Så hvis I opsætter 301 redirects for de webadresser, som en given side ikke skal registreres for, så redirect’et peger på den side, I vil have til at ranke for indholdet i Google, undgår I at få straf for duplicate content.

Sådan sikrer I, at jeres blogpost altid har en unik adresse i WordPress

De fleste CMS-systemer har indbygget en smart måde at sætte disse redirects op på, så I undgår at skulle til at kode dem manuelt. Hvis I f.eks. bruger WordPress, kan I løse ovenstående problem med flere kategorier ved at gøre en af de valgte kategorier til den primær webadresse. Så 301-redirectes de andre links til siden automatisk til denne, så blogposten kun har en webadresse set med Googles øjne.

WordPress gør automatisk den kategori, I vælger først til den primære kategori. Vil I vælge en anden, markerer I den og klikker på Gør til primær-linket ud for den kategori, I vil bruge i den unikke webadresse til siden.

Opsæt canonical tags

En anden måde der kan opstå teknisk duplicate content på, er, hvis en indholdside er spredt over flere undersider eller f.eks. en kategoriside fylder mere end en enkelt side. Derved opstår der nogle næsten idendiske webadresser, der kan opfattes som duplicate content af Google.

Canonical tags bruges til at få Google til at se undersider som en del af hovedsiden. Ved at sættes et canonical tag på hver underside, der henviser til den første side i rækken, ser Google hele rækken af sider som en samlet, lang side.

Lidt forenklet kan man sige, at Google opfatter et canonical tags som et 301-redirect, der videresender SEO-værdien fra undersiden til den første side i rækken (hovedsiden). Jeres besøgende bliver ikke påvirkede af det. De ser siderne enkeltvis, som de plejer. Det er kun Google, der ser dem som en enkelt side.

Noindex – få Google til at springe siden over

En anden måde at undgå en straf for duplicate content på, er ved at sætte et Noindex på de webadresser, I ikke vil have Google til at indeksere for det pågældende indhold. Derved ser Google bort fra siden, når deres søgerobot kommer forbi.

Vælg om din side skal have www foran eller ej

Der findes også et par andre tekniske spidsfindigheder, der kan give jer problemer med duplicate content. Kan de enkelte sider på jeres website f.eks. tilgås både med og uden www i webadressen, kan I faktisk få straf for duplicate content.

Skal I undgå det, skal I gøre Google opmærksom på, hvilken af de to webadresse-varianter, de skal regne med for jeres website. Det kan I gøre i Google Search Console – det der tidligere hed Webmaster Tools. Her er det muligt at vælge, hvorvidt Google skal indeksere den version, hvor der er eller den hvor der ikke er www i.

HTTPS og HTTP kan også give duplicate content

Har I valgt, at jeres webshop eller hjemmeside skal køre med https:// i stedet for http://, fordi Google gjorde et stort nummer ud af at markedsføre https://, for di den er mere sikker for brugerne og jer selv, kan det også medføre, at I får et ordentligt drag over nakken for at have duplicate content.

For hvis man kan tilgå jeres sider både med https:// og http://, opfatter Google den ene af dem som duplicate content. Derfor er det vigtigt, at I får sat jeres website op, så alle http-kald redirectes til https-udgaven.

Vil I være sikker på at undgå straf for teknisk duplicate content

Som det fremgår tydeligt af eksemplerne herover, så er Google bare et avanceret computerprogram. Får det ikke de input, det forventer, kan det nemt gå galt – for jer!

Skal I være sikker på, at Google ikke straffer jer for duplicate content eller andre tekniske årsager, er det en god ide at tage fat i os. Vi er et af de få bureauer, der har fokus på den tekniske side af SEO. Så kontakt os i dag og lad os give jer en byroco-oplevelse med teknisk SEO.

Vi skaber resultater,
skal vi mødes?

 

+ 45 7060 3939  /  byro@byro.dk

Wordpress webbureau
Wordpress webbureau
Hubspot bureau
Google Partner
bureau byro

Sønderborg

Asylvej 13, 1. 1 sal
DK-6400 Sønderborg

Kontakt os

byro@byro.dk

+45 7060 3939