fbpx
Vælg en side

Forplumrer Google Analytics vores markedsføring for meget?

I dag baserer de fleste virksomheder deres online markedsføring på de tal, de kan hente ud af Google Analytics. Derved baseres vores marketingstiltag sig først og fremmest på de enkelte kanaler, frem for at lægge en overordnet strategi for kampagnen på tværs af kanalerne. Det giver dobbeltarbejde og kan i værste fald ende med at skabe kampagner, der mere modarbejder hinanden end trækker på samme hammel.

Hvor traditionel marketing er baseret på forskellige promotion-strategier baseret på den ønskede tilgang til målgruppen, tvinger Google Analytics os i stedet til at tænke i de kanaler, vi adresserer målgrupperne efter, hvis vi bruger deres analyseværktøj som grundlag for planlægningen af vores marketingaktiviteter. Men i princippet kan alle de traditionelle marketing-strategier jo bruges på hver enkelt kanal.

Det skyldes den måde, Google Analytics segmenterer de besøgende i: Organic search, Direct, Social, Referral, Paid search, Email, Display og Other. Det er de kanaler, vi modtager de besøgende gennem og da det kun er den måde, Google kan måle på, planlægger vi kampagnerne efter den gruppering.

Kanalen har overtaget kampagnens rolle

Når vi taler marketing i dag, snakker vi derfor oftest om enten content marketing, Facebook Marketing, Søgemaskinemarketing (SEM) og så videre. Problemet er, alle de nævnte former for ”marketing” faktisk slet ikke handler om selve marketingkampagnen, men kun fokuserer på den kanal, der anvendes til markedsføringen. Altså har vi flyttet vores fokus væk fra den samlede marketingkampagne og over på de kanaler, der anvendes til at sprede kampagnens budskaber.

For kanalerne er sådan set bare den ene af markedsføringskampagnens ben. Enhver marketingkampagne er nemlig opbygget omkring et eller flere budskaber, der indsættes i en eller flere forskellige former for indhold, som efterfølgende transmitteres over en eller flere kanaler til den definerede målgruppe. Altså er der i alt fire ben i en markedsføringskampagne, der hver for sig helst skal være vægtet lige højt vægtet, for at give det bedste resultat.

Ved at fokusere på kanalerne først, ender vi med at gøre kanalbenet højere end de andre tre og som alle ved, står et bord ikke særligt stabilt, hvis et af benene er for høje.

Separate strategier for hver kanal er hul i hovedet

Derved ender vi med at bygge en separat strategi for hver enkelt kanal. Det giver en masse dobbeltarbejde og vi risikerer at kampagnerne på de forskellige kanaler ikke trækker i samme retning!

Lad os starte med dobbeltarbejdet. Hos de store SEO- og reklamebureauer vil en kundes samlede markedsføring oftest være spredt ud på flere nærmest hermetisk adskilte siloer, der hver for sig sidder og kører enten content marketing, social media marketing, AdWords og f.eks. e-mail-kampagner i hvert deres spor.

Hvad værre er, så sidder der næsten lige så ofte ikke nogen oven over disse forskellige siloer, der skaber og koordinerer en samlet strategi for kundernes forskellige kampagner. I værste fald kan det ende med at skabe marketingaktiviteter på de forskellige kanaler, der om ikke modarbejder, så i hvert fald ikke virker nær så effektivt, som de kunne gøre, hvis de var koordineret bare en lille smule.

Endeligt bliver det oftest dyrere for kunderne, fordi der sidder flere hoveder og tænker de samme tanker eller skriver forskellige udgaver af den samme marketingtekst baseret på de enkelte kanaler. Frem for at tænke budskaberne til målgrupperne igennem først og så lade dem dryppe ned gennem de forskellige siloer.

Sådan gjorde vi før Google Analytics blev til

Går vi tilbage til tiden før Google Analytics, tænkte man i højere grad på en kampagne i denne her rækkefølge:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvilket budskab vil vi have ud til målgruppen?
  • Hvilke tilgange til målgruppen vil vi anvende (promotion-strategi)?
  • Hvilke kanaler er de bedste til at nå målgruppen med det pågældende budskab?
  • Hvilke marketingmaterialer skal der skabes til hver kanal?
  • Hvordan kan vi måle effekten af den valgte strategi overordnet set?

Selve promotion-strategien var et spørgsmål om at vælge, hvorvidt man valgte direct marketing, direkte salg (gennem sælgere), salgsfremstød (oftest med tilhørende nedslag i prisen), annoncering eller PR-aktiviteter.

Ser du nærmere på de fem forskellige strategier med vore dages briller, vil du opdage, at hver enkelt eller i hvert fald mindst et par stykker af dem, kan anvendes på hver af de kanaler Google Analytics deler vores markedsføring op i i dag.

Lad os tage de sociale medier som et eksempel:

 • Direct marketing kampagner placerer promoverede poster for øjnene af en bestemt målgruppe på de forskellige sociale medier baseret på deres demografi og hvad de ellers ”liker” på det pågældende sociale medie.
 • Annoncekampagner sender betalte annoncer ud til et nærmere defineret publikum på det sociale medie.
 • PR-kampagner eksponeres igennem delte poster og delte artikler fra de medier, der har skrevet om det pågældende produkt, der er genstand for PR-aktiviteterne.
 • Salgsfremstød sker gennem udsendelsen af rabatkoder, prisnedsættelser og andre former for øjeblikkeligt salgsfremmende aktiviteter, der deles eller reklameres for på de sociale medier.
 • Personlig salg sker gennem direkte kontakt til de personer, der har responderet på en annoncekampagne eller et salgsfremstød, der har kørt på de sociale medier.

Alt i alt er der tale om den samme kampagne med forskellige tilgange til, hvordan den præsenteres over for målgruppen via den kanal, der hedder sociale medier.

Den samme liste kunne stilles op for alle de andre kanaler, Google Analytics opdeler vores besøgende i. Altså er der en kæmpe rationaliseringsgevinst, ved at tænke kampagnen overordnet set først og derefter konvertere den til kanalerne.

Markedsføring på den gode gamle måde

Vil du opleve markedsføring på den gode, gamle måde og slippe for at betale for dobbeltarbejde og kampagner, der i den sidste ende mere er en konkurrence mellem forskellige afdelinger i dit SEO- eller reklamebureau end fremmer din omsætning, så tag en snak med os.

Vi er ikke forblændet af Google Analytics, men tænker kampagnerne igennem først for de enkelte målgrupper og bruger så først bagefter Google Analytics og de andre marketingværktøjer på nettet, når kampagnerne skal eksekveres gennem de forskellige kanaler.

Så vil du have en BYRO-oplevelse med effektiv markedsføring af dine produkter, så kontakt os allerede i dag. Vi kunne godt have kaldt det vi laver for online markedsføring, men der er jo bare en kanal som alle de andre. Der er kun en form for markedsføring – og det er den, du får her hos os – online eller ej!

Vi skaber resultater,
skal vi mødes?

 

+ 45 7060 3939  /  byro@byro.dk

Wordpress webbureau
Wordpress webbureau
Hubspot bureau
Google Partner
bureau byro

Sønderborg

Asylvej 13, 1. 1 sal
DK-6400 Sønderborg

Kontakt os

byro@byro.dk

+45 7060 3939